7 ข้อต้องรู้ ก่อนตัดสินใจติดหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop)

7 ข้อต้องรู้ ก่อนตัดสินใจติดโซล่าเซลล์ ติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) ให้บ้าน

หลังคาโซล่าเซลล์

การติดโซล่าเซลล์บ้าน มีประโยชน์มากกว่าแค่การประหยัดไฟ แต่ยังให้ความต่อเนื่องในการใช้ไฟฟ้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลาย ๆ คนจึงหันมาให้ความสนใจกับนวัตกรรมโซล่าเซลล์บ้าน โดยเฉพาะการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) แต่หลายคนก็อาจยังคงติดภาพว่า การติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) ให้บ้านนั้น จะเป็นเรื่องยุ่งยาก ใช้เวลานาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอยู่มาก เพราะการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด

การติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) อาศัยองค์ประกอบสำคัญอยู่เพียงสองอย่าง คืออุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ เมื่อคุณตัดสินใจที่จะติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ บริษัทจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประเมินความเหมาะสมของหลังคาของคุณ ออกแบบระบบที่ปรับแต่งเอง และจัดการใบอนุญาต และเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

ในส่วนงานติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) นั้น โดยทั่วไปประกอบด้วย การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของคุณ เชื่อมต่อกับระบบงานไฟฟ้า และการตั้งค่าอุปกรณ์ตรวจสอบ ซึ่งการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่กี่วัน ทำให้รบกวนกิจวัตรประจำวันของคุณน้อยที่สุด เมื่อระบบเริ่มทำงานแล้ว คุณสามารถรับประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และประหยัดได้เลยในทันที การติดตั้งติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop)จึงเป็นกระบวนการที่คุ้มค่า ที่จะทำให้คุณเสียเวลาเพียงเล็กน้อย เพื่อการประหยัดที่ยาวนาน

7 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ ติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop)

 1. ประเมินความเหมาะสมของหลังคา
  รูปทรงของหลังคามีผลต่อการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) โดยหลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงเพิงแหงน และหลังคาทรงปั้นหยา เป็นหลังคาที่มีลักษณะลาดเอียด รับแดดเหมาะจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านมากที่สุด นอกจากนี้จะต้องพิจารณาว่าวัสดุที่ใช้ทำหลังคาเปราะบางหรือไม่ มีเงากระทบบนหลังคาหรือเปล่า มุมองศาของหลังคาเป็นอย่างไร และต้องคำนวณน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์ก่อนทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา โดยส่วนใหญ่แล้วโรงงานโซล่าเซลล์ที่มืออาชีพ จะมีผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของหลังคาบ้านของคุณ ก่อนดำเนินการติดตั้งหลังคาหลังคาโซล่าเซลล์

 2. ทิศทางที่แสงตกกระทบ
  สำรวจดูว่าบ้านของคุณ เป็นพื้นที่อับแสงหรือไม่ มีต้นไม้ใหญ่ หรืออาคารบดบังแสงที่จะกระทบบ้านของคุณอยู่หรือเปล่า เพราะการทำงานของหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) นั้นต้องอาศัยดวงอาทิตย์เป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านนั้น มุมที่เหมาะสมที่สุดคือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะเป็นมุมที่แสงอาทิตย์จะตกกระทบตลอดวัน

 3. ความต้องการพลังงาน
  คำนวณความต้องการใช้พลังงานในบ้าน ก่อนจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของคุณ

 4. ระบบแผงโซล่าเซลล์บ้าน
  โซล่าเซลล์มี 3 ประเภท ที่คุณจะต้องรู้จัก และพิจารณาว่าประเภทไหนที่หมาะกับบ้านของคุณ โดยมีด้วยกันดังนี้

  1. ระบบออนกริด (On-Grid System) เชื่อมกับระบบของการไฟฟ้านครหลวงโดยตรง ทำให้ต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อนเสมอ แต่ก็ทำให้สามารถขายคืนได้หากไฟฟ้าเกิน จึงเป็นระบบที่นิยมใช้ในบ้านทั่วไป
  2. ระบบออฟกริด (Off-Grid System) เหมาะกับบ้านที่กระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึงห รือเป็นพื้นที่ห่างไกลจึงไม่ได้เชื่อมต่อกับการไฟฟ้าโดยตรง ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตก่อน
  3. ระบบไฮบริด (Hybrid) เหมาะกับบ้านที่ไฟตก ไฟกระตุกบ่อย ๆ เพราะมีแบตเตอรี่สำรองให้ใช้เก็บไฟฟ้าได้

 5. ประเภทของของแผงโซล่าเซลล์
  โซล่าเซลล์นั้นมีหลากหลายประเภท หลายคุณสมบัติ ซึ่งแต่ละประเภทก็มีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน โดยคุณสามารถเลือกให้เหมาะกับงบประมาณ และความต้องการได้ โดยส่วนใหญ่มี 3 ประเภทดังนี้

  การบำรุงรักษา และอายุการใช้งาน
  1. โมโนคริสตอลลีน (Monocrystalline Solar Panels)
   ทำจากเซลล์โมโนคริสตอลไลน์ ซึ่งมีโครงสร้างเซลล์เดียวในแต่ละพาเนล มีประสิทธิภาพสูง และมีความสามารถในการแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้ดี ทำให้มักมีราคาสูงกว่าแบบอื่น ๆ

  2. โพลีคริสตอลลีน (Polycrystalline Solar Panels)
   แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตอลลีน สร้างจากเซลล์โพลีคริสตอลลีน ซึ่งเป็นการสะสมของโมโนคริสตอลลีน แผงโซล่าเซลล์นี้มีราคาที่ถูกกว่า แต่มีประสิทธิภาพเล็กน้อยต่อหนึ่งวงจร

  3. อะมอร์ฟัสโซล่าเซลล์ (Amorphous Solar Cell)
   หรือแบบฟิลม์บาง เป็นการนำสารที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาฉาบบาง ๆ ลงบนเซลล์ ทำให้ราคาถูกที่สุดในบรรดาโซล่าเซลล์ทั้งสามชนิด และมีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานน้อยที่สุดเช่นกัน

 6. หลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop)
  ไม่ได้ต้องการการบำรุงรักษามากมาย แต่จำเป็นต้องทำความสะอาด และติดตามเป็นครั้งคราว ซึ่งหลังคาโซลาเซลล์แต่ละประเภทก็มีอายุการใช้งาน และรอบในการติดตาม เพื่อเช็คบำรุงแตกต่างกัน จึงต้องทราบข้อมูลเหล่านี้ทุกครั้งก่อนลงมือติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน

 7. งบประมาณในการติดตั้ง
  งบประมาณในการติดโซล่าเซลล์มีหลายปัจจัย ได้แก่ ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ เช่น อะมอร์ฟัสโซล่าเซลล์ (Amorphous Solar Cell) หรือโซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง จะราคาถูกที่สุด แต่ก็ผลิตไฟได้น้อยกว่าประเภทอื่น ๆ พื้นที่ และขนาดที่จะติดโซล่าเซลล์ ส่วนในรายละเอียดอื่น ๆ จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ เช่น ค่าออกใบอนุญาต ค่าแรง เป็นต้น

นอกจากเรื่องที่ควรพิจารณาทั้ง 7 ข้อนี้แล้ว การเลือกโรงงานโซล่าเซลล์ หรือบริษัทผลิตแผงโซล่าเซลล์ ที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือหลังคาโซล่าเซลล์ก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยควรมองหาโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ ที่ให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีใบอนุญาต และได้รับการรับรอง ซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้ง และการบำรุงรักษา

A SOLAR โรงงานโซล่าเซลล์ บริษัทผลิตโซล่าเซลล์มืออาชีพ พร้อมบริการสำรวจพื้นที่ และคำนวณแผนการลงทุนให้คุณอย่างจริงใจ ไม่ว่าจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาไม่แพง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ติดตั้งทันทีภายใน 24 ชั่วโมง และรับประกันอายุการใช้งานโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์ 25 ปี การันตีด้วยยอดติดตั้ง Solar Rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) สูงสุดในประเทศไทย กว่า 2,500 ไซต์ทั่วประเทศ เสียแล้วเรายินดีเปลี่ยนใหม่ให้ทันที A SOLAR พร้อมให้บริการทุกขั้นตอน

สนใจบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สอบถามราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้าน
หรือพบกับ A Solar ได้แล้ววันนี้ที่ HomePro หรือ SCG Home สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย

โทร : 02-1088599
E-mail : asolar.cor@gmail.com