หลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) การลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

การติดโซล่าเซลล์บ้าน และโรงงานกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ทำไมหลายคนจึงหันมาให้ความสนใจกับการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) มากขึ้น!

หลังคาโซล่าเซลล?

ปัจจุบันราคาต้นทุนพลังงานสูงขึ้นจนหลายคนสังเกตเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟ นอกจากนี้ยังมีเทรนด์รักษ์โลก และกระแส Eco Friendly เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้แนวคิดการใช้ชีวิต รวมถึงรูปแบบไลฟ์สไตล์ของเราเปลี่ยนไปด้วย การหันมองพลังงานสะอาดจากแหล่งที่ไม่มีวันหมดเพื่อนำมาทดแทนพลังงานไฟฟ้าจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจ นั่นก็คือการติดตั้ง solar rooftop หรือติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน และการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองอย่างยั่งยืน

หลังคาโซล่าเซลล์ (Solar Rooftop) คืออะไร?
หลังคาโซล่าเซลล์ หรือ Solar Rooftop คือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง โดยติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรืออาคารต่าง ๆ เป็นระบบที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้า เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือน

การผลิตไฟฟ้าจากหลังคาโซล่าเซลล์เป็นการผลิตไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ เพื่อเชื่อมเข้ากับระบบของการไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อเราใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่หมด หรือมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน จึงสามารถขายให้กับทางการไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตามหากต้องการขายไฟฟ้าส่วนเกินจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อนด้วย


การติดตั้งโซล่าเซลล์ในบ้าน ดีอย่างไร?

 1. .การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านทำให้ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ใช้งานได้ไม่มีวันหมด และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการติดตั้ง solar rooftop หรือติดโซล่าเซลล์บนหลังคานั้นไม่ปล่อยแก๊สเรือนกระจก นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้งานเชื้อเพลิงใด ๆ ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับเกิดจากพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 2. การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านช่วยประหยัดค่าไฟ
  การติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (ติดตั้ง solar rooftop) ช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาว เพราะราคาแผงโซล่าเซลล์สำหรับบ้านในปัจจุบันนั้นจับต้องได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปมักใช้เวลาประมาณ 7 – 8 ปี ในการคืนทุน นั่นก็คือตั้งแต่ปีที่ 9 ไปจนถึงจนสิ้นอายุรับประกันของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งปกติอยู่ที่ 25 ปี ก็เท่ากับว่าเราได้ใช้ไฟฟรี ๆ นับเป็นการคุ้มทุนในระยะยาว และยังช่วยให้สามารถควบคุมรายจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนได้ดี
  ขึ้น

 3. การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านทำให้ใช้พื้นที่หลังคาให้เกิดประโยชน์
  ปกติแล้วเราไม่สามารถใช้งานพื้นที่บนหลังคาเพื่อทำประโยชน์อื่น ๆ ได้นอกจากบังแดด บังฝน และปกป้องเราจากสภาพอากาศรูปแบบต่าง ๆ แต่การติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (ติดตั้ง solar rooftop) ช่วยให้เราได้นำพื้นที่บนหลังคามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งใช้เพื่อผลิตกระแสไฟ ช่วยให้ประหยัดค่าไฟ และยังสามารถขายไฟส่วนเกินได้ด้วย

 4. การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับ
  การติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (ติดตั้ง solar rooftop) เปรียบได้กับการมีโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นของตัวเอง เมื่อมีเหตุให้ไฟฟ้าบริเวณโดยรอบดับ บ้านของเราก็ยังสามารถใช้ไฟได้อยู่ เพราะมีพลังงานจากโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยลดการสูญเสียกำลังไฟ จึงทำให้การผลิตไฟในบ้านมีความเสถียร ลดอาการไฟตก ไฟกระตุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านช่วยลดความร้อนภายในบ้าน
  การติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (ติดตั้ง solar rooftop)มีส่วนช่วยลดความร้อนภายในตัวบ้าน ทำให้ลดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ และช่วยลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อีกช่องทางหนึ่ง

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานได้หรือไม่? ต่างจากโซล่าเซลล์บ้านอย่างไร?
นอกจากการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านแล้ว การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานก็ได้รับความนิยมมากขึ้นไม่แพ้กัน เพราะการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (ติดตั้ง solar rooftop) ช่วยลดต้นทุนค่าไฟ ทำให้ธุรกิจ หรือผู้ประกอบการมีกำไรมากขึ้น รายจ่ายต่อเดือนลดลง แม้จะต้องลงทุนสูงในช่วงแรก แต่ก็สามารถคืนทุนได้ภายใน 5 – 6 ปี ทำให้คุ้มค่ามากกว่าในระยะยาว

อย่างไรก็ตามเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง หรือโรงงานการผลิตต่าง ๆ นั้นมีขนาดใหญ่ และมีลักษณะการใช้ไฟฟ้าแตกต่างกับบ้านเรือนทั่วไป ดังนั้นก่อนติดโซล่าเซลล์จึงต้องมีข้อควรพิจารณาอยู่บ้าง เช่น ทิศทางของอาคารที่เหมาะสมกับการวางโซล่าเซลล์มากที่สุดควรเป็นทิศใต้ เพราะรับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุด หลังคาโรงงานไม่ควรมีเงาพาดผ่าน ประเภทของหลังคา เสา และคานหลังคา สามารถรับน้ำหนักโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน ว่ามีปริมาณการใช้ไฟมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถเลือกขนาดของแผงโซล่าเซลล์สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ

เลือกติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน และติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน เลือกปรึกษาบริษัทผลิตโซล่าเซลล์ A SOLAR
หากคุณคือเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาโซลูชั่นด้านพลังงานที่คุ้มค่า ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทผลิตโซล่าเซลล์ A SOLAR โรงงานโซล่าเซลล์มืออาชีพ พร้อมให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาไม่แพง ไม่ว่าจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เราพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบริการทั่วประเทศ

สนใจบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สอบถามราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้าน
หรือพบกับ A Solar ได้แล้ววันนี้ที่ HomePro หรือ SCG Home สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย

โทร : 02-1088599
E-mail : asolar.cor@gmail.com