ระบบหลังคาโซล่าเซลล์ หรือ Solar rooftop มีหลักการในการทำงานอย่างไร?

รู้จักระบบหลังคาโซล่าเซลล์ หรือ Solar rooftop ช่วยลดค่าไฟ ที่ทุกบ้านควรติดตั้ง!

หลังคาโซล่าเซลล์

หลังคาโซล่าเซลล์ หรือที่เรียกกันว่า โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ซึ่งโซลาร์เซลล์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อจับแสงแดดมาแปลงเป็นไฟฟ้าเพื่อใช้ในสถานที่นั้น ๆ โดยสามารถติดโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ในบางประเทศมีการนำหลังคาโซล่าเซลล์ หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) มาติดตั้งเพื่องานสาธารณูปโภคให้กับประชาชนในประเทศ เช่น ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี

แม้ว่าแรงจูงใจหลักในการติดโซล่าเซลล์บนหลังคา (ติดตั้ง solar rooftop) มักจะเป็นการประหยัดทางการเงิน แต่หลังคาโซล่าเซลล์เป็นวิธีที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้า เพราะหลังคาโซล่าเซลล์นั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด และหมุนเวียนได้ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย ทำให้เป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้คุณมีส่วนช่วยในอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งสำคัญมาก ๆ ในภาวะที่โลกของเรากำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ในทุก ๆ วัน

การติดโซล่าเซลล์นั้น มีประโยชน์กับอาคารสถานที่นั้น ๆ หลายประการ คือ หลังคาโซล่าเซลล์ หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) สามารถลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนได้ ด้วยการผลิตไฟฟ้าฟรีจากดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ไฟฟ้าส่วนเกินสามารถกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในช่วงที่มีแสงแดดน้อยได้ หรือขายคืนให้กับการไฟฟ้าช่วยสร้างรายได้อีกด้วย และยังช่วยรองรับการตกกระทบของแสงอาทิตย์ทำให้บ้าน หรืออาคารของคุณไม่ได้รับความร้อนจากแสงแดดมากเกินไป และการที่โซล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการผันผวนของพลังงาน และด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยส่วนใหญ่แล้วโซล่าเซลล์จะมีอายุใช้งานได้นานกว่า 25 ปี ทำให้นอกจากค่าติดตั้งช่วงเริ่มแรกแล้ว คุณสามารถเพลิดเพลินกับค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้อีกเวลาหลายปี และหากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการเช่า หรือขาย การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน คอนโด หรืออาคารพานิชย์ ก็เป็นอีกสิ่งดึงดูดใจผู้เช่า/ผู้ซื้อ ด้วยความมั่นใจได้ว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าอย่างแน่นอน ซึ่งหลังคาโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่มาพร้อมกับระบบการตรวจสอบ และควบคุมพลังงานที่ช่วยให้เจ้าของบ้าน หรือผู้ปฏิบัติงานในอาคารสามารถติดตามประสิทธิภาพของระบบของตน รวมถึงปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และจำนวนเงินที่ประหยัดได้

หลังคาโซล่าเซลล์ เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้อย่างไร?

สำหรับหลายคนที่สงสัยว่า หลังคาโซล่าเซลล์ หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรนั้น คำตอบก็คือหลังคาโซล่าเซลล์มีส่วนประกอบสำคัญที่เรียกว่า เซลล์สุริยะ หรือ “โซล่าเซลล์” ติดตั้งเป็นแผงเรียงกันบนหลังคา หรือบนโครงสร้างที่ติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งในโซล่าเซลล์จะมีวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า คอยดูดซับพลังงานแสงแดดมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าตามขั้นตอนดังนี้

  1. การดูดซับแสงแดด: เมื่อแสงแดดกระทบแผงโซลาร์เซลล์ที่มีสารกึ่งตัวนำดังกล่าวอยู่ มันจะดูดซับแสงจากดวงอาทิตย์ และถ่ายโอนพลังงานไปยังอิเล็กตรอนในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ พลังงานนี้จะไปกระตุ้นอิเล็กตรอน ทำให้พวกมันเคลื่อนที่ และสร้างกระแสไฟฟ้า

  2. การผลิตไฟฟ้ากระแสตรง: อิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นจะไหลผ่านวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไฟฟ้ากระแสตรงนี้ผลิตขึ้นที่ระดับโซล่าเซลล์

  3. การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ: ไฟฟ้ากระแสตรงที่สร้างโดยแผงโซลาร์เซลล์จะยังไม่สามารถนำมาใช้โดยตรงในครัวเรือนหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ เนื่องจากโดยทั่วไปต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ดังนั้นไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ หรือตัวแปลงกระแส ซึ่งจะแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้นำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้ อินเวอร์เตอร์มักจะตั้งอยู่ใกล้แผงไฟฟ้าของอาคาร

  4. การกักเก็บในแบตเตอรี่: ระบบโซลาร์เซลล์บางระบบสามารถจัดเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่เหล่านี้จะกักเก็บไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน เพื่อใช้ในเวลากลางคืน หรือในช่วงที่มีแสงแดดน้อย ทำให้การติดโซล่าเซลล์นั้นไม่รบกวนการใช้ไฟ แม้จะเป็นเวลากลางคืนก็ตาม

หลังคาโซล่าเซลล์ หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย แต่ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย โดยทั่วไปแล้วเป็นการทำความสะอาด และการตรวจสอบการใช้งานเป็นครั้งคราว โดยประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของหลังคาโซล่าเซลล์นั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแผงโซล่าเซลล์บริเวณที่ติดตั้งว่าได้รับแสงแดดส่องถึงหรือไม่ แต่ในประเทศไทยที่เป็นภูมิประเทศเขตร้อน จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงแน่นอน

นอกจากนี้ยังรวมถึงวัสดุ และคุณภาพของหลังคาโซล่าเซลล์ หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) จากโรงงานโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพ และการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานจากผู้เชี่ยวชาญ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกประหยัดพลังงานด้วยการติดโซล่าเซลล์บ้าน อาคาร หรือโซล่าเซลล์โรงงาน

โรงงานโซล่าเซลล์ A SOLAR บริษัทผลิตโซล่าเซลล์มืออาชีพ พร้อมให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาไม่แพง พร้อมบริการสำรวจพื้นที่ และคำนวณแผนการลงทุนให้คุณอย่างจริงใจ ไม่ว่าจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ติดตั้งทันทีภายใน 24 ชั่วโมง และรับประกันอายุการใช้งานโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์ 25 ปี เสียแล้วเปลี่ยนใหม่ให้ทันที การันตรีด้วยยอดติดตั้ง Solar Rooftop สูงสุดในประเทศไทย กว่า 2,500 ไซต์ทั่วประเทศ

สนใจบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สอบถามราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้าน
หรือพบกับ A Solar ได้แล้ววันนี้ที่ HomePro หรือ SCG Home สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย

โทร : 02-1088599
E-mail : asolar.cor@gmail.com