ติดโซล่าเซลล์ แล้ว ยังต้องจ่ายค่าไฟอยู่มั้ย?

ไขข้อสงสัย ติดโซล่าเซลล์แล้ว ยังต้องจ่ายค่าไฟอยู่มั้ย ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึง
ในการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านก่อนวางแผนค่าไฟฟ้าในอนาคต!

ติดโซล่าเซลล์

ในปัจจุบันปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของทุกภาคส่วนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณ จนส่อแววถึงความลดน้อยลงของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าแปรผันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลกระทบต่อผู้คนโดยตรงอย่างชัดเจนจากค่าใช้จ่ายที่กระโดดสูงขึ้นในปริมาณการใช้งานไฟฟ้าที่เท่าเดิม

จึงเกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้โดยเฉพาะ ด้วยการติดโซล่าเซลล์ โดยเริ่มต้นจากในภาคครัวเรือน อย่างที่พักอาศัยขนาดกลางจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการติดโซล่าเซลล์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในการสร้างพลังงานไฟฟ้าไว้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง

เมื่อระบบโซล่าเซลล์เริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีความทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้ในปัจจุบันหลายบ้านเรือนได้รับผลพลอยได้ในเรื่องของการช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วยใช้พลังงานจากการติดโซล่าเซลล์ 100% แต่อาจจะยังมีบางกรณีที่อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าเพิ่มเติม ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

 1. ขนาด และประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์
  สำหรับระบบการติดโซล่าเซลล์ หากมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างพอดีกับกิจกรรมภายในครอบครัว รวมทั้งมุม และองศาในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่มีการพิจาณาอย่างถี่ถ้วยจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า จะมีประสิทธิภาพในการรับแสงแดดได้สูงที่สุด ก็ถือว่าแทบจะไม่ต้องสูญเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมเลย หรือมีการจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนต่างที่น้อยมาก ๆ

 2. แบตเตอรี่เก็บพลังงาน
  สำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงคับขัน ในกรณีที่มีการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน แน่นอนว่าแหล่งพลังงานสำคัญที่จะทำให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือแสงอาทิตย์ ซึ่งหากวันไหนที่มีเมฆมาก แสงแดดอ่อน หรืออาจเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงแดดเลย ก็อาจทำให้กระแสไฟฟ้าที่กักเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่นั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ ทำให้ยังคงต้องใช้พลังงานจากระบบไฟฟ้าสาธารณะตามเดิม ก็จะทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในส่วนนี้อยู่ตามการใช้งานไฟฟ้าส่วนเกิน

 3. การใช้งานไฟฟ้าในบ้าน
  เราควรมีการตรวจสอบปริมาณการใช้งานไฟฟ้าของสมาชิกภายในบ้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการคิดคำนวนถึงปริมาณการใช้งานพลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถพิจารณาการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านให้เพียงพอ และคุ้มค่า เพราะหากโซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานได้ ท้ายที่สุดก็จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม กลายเป็นค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนบานปลายได้

ดังนั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านแล้ว คุณอาจยังต้องจ่ายค่าไฟฟ้าบ้างตามการเลือกระบบโซล่าเซลล์ และการใช้งานของสมาชิกภายในบ้านนั่นเอง แต่โดยทั่วไปกาติดโซล่าเซลล์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก และถือว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียที่ค่อนข้างชัดเจน และคุ้มค่าที่จะลงทุนติดตั้งเพื่อใช้งานในครัวเรือน

 

ประโยชน์ของการติดโซล่าเซลล์ที่เหล่ากูรูเรื่องบ้านอยากบอกต่อ

สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันให้กับครอบครัวในแต่ละบ้านเรือนแล้ว ในภาคอุตสาหกรรมก็ค่อนข้างได้รับความนิยมในการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานไม่แพ้กัน เนื่องจากโซล่าเซลล์นั้นมีข้อดีหลากหลายประการอย่างที่คนหลาย ๆ กลุ่มอาจจะยังคาดไม่ถึง อาทิเช่น

 1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ในการติดโซล่าเซลล์นั้นจะช่วยให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นไปได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสาธารณะได้โดยตรง และยังสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้อีกด้วย ทั้งในภาคครัวเรือน และในภาคอุตสาหกรรม ถือได้ว่าเป็นข้อดีประการหลักที่ทำให้หลายภาคส่วนหันมาให้ความสนใจในการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานกันเพิ่มมากขึ้น

 2. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เอง ในหลาย ๆ พื้นที่ที่ห่างไกลจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ มักจะพบกับปัญหาไฟฟ้าเข้าถึงได้ลำบากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะการอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชนมาก ๆ รวมทั้งการถูกห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ ก็เป็นอีกสาเหตุที่อาจมีความจำเป็นในการติดโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองใช้เองในครัวเรือน เพื่อความสะดวก และความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น
 3. เป็นอิสระทางพลังงาน แน่นอนว่าการมีพลังงานเป็นของตนเองจากการสร้างพลังงานไฟฟ้าด้วยการติดโซล่าเซลล์นั้น ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานทางไฟฟ้าที่สุดในขณะนี้ ทำให้สามารถลดปัญหาการขาดตกบกพร่อง หรือลดปัญหาจากการปิดระบบไฟฟ้า เพื่อทำการซ่อมแซมจากระบบสาธารณะของชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นวิธีการรับมือ และป้องกันกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างลงตัว โดยไม่ก่อให้เกิดส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจ หรือการผลิตสินค้าจากผลกระทบจากการขาดไฟฟ้าได้

 4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การติดโซล่าเซลล์ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดสภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลังงานฟอสซิลลงได้อย่างมหาศาล ซึ่งถือเป็นประโยชน์ในเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกให้ยั่งยืน และยังสามารถคงอยู่ได้อย่างเพียงพอต่อไป ทำให้สภาพภูมิอากาศมีความเสถียรไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ส่งผลดีกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยตรง ถือได้ว่ามีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อธรรมชาติอย่างประเมินค่าไม่ได้

 5. สามารถหารายได้เพิ่มได้ ในการผลิตไฟฟ้าจากการติดโซล่าเซลล์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน ในหลายประเทศเริ่มมีการจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตออกมาในปริมาณที่มากเกินความต้องการให้กับระบบไฟฟ้าสาธารณะของทางภาครัฐ ซึ่งในอนาคตอาจมีการซื้อขายพลังงานกันอย่างแพร่หลาย และช่วยสร้างรายได้ให้กับทุกครัวเรือนต่อไปอย่างแน่นอน

การติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังสนใจอยากติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานด้วยระบบ Solar Rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) ติดต่อ A SOLAR บริษัทผลิตแผงโซล่าเซลล์ เพื่อรับคำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคามิตรภาพ ผู้เชี่ยวชาญการผลิต และติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานมาแล้วกว่า 2,500 ไซต์งานทั่วประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรบริษัทระดับชั้นนำหลายแห่ง บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ด้วยศูนย์บริการกว่า 10 สาขา เรายินดีให้ความรู้ พร้อมบริการสำรวจพื้นที่ และคำนวณแผนการลงทุนให้คุณอย่างจริงใจ และให้คุณเข้าถึงการติดโซล่าเซลล์คุณภาพได้อย่างง่ายดาย ใกล้บ้านคุณที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศ

สนใจบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สอบถามราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้าน
หรือพบกับ A Solar ได้แล้ววันนี้ที่ HomePro หรือ SCG Home สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย

โทร : 02-1088599
E-mail : asolar.cor@gmail.com