ชวนเจาะลึก ข้อดี-ข้อเสียของการติดโซล่าเซลล์

แนะนำการติดโซล่าเซลล์ ข้อดีและข้อจำกัดของการติดหลังคาโซล่าเซลล์ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ติดโซล่าเซลล์

การติดโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้มีประโยชน์มากมาย ช่วยลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวกว่า 25 ปีขึ้นไป ทำให้ระบบการใช้กระแสไฟฟ้าในบ้านมีความสเถียรมากขึ้น และยังสามารถขายกระแสไฟฟ้าคืนให้กับภาครัฐ เพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางได้ด้วย แต่การติดโซล่าเซลล์ก็มีข้อจำกัดบางอย่างเช่นกัน ฉะนั้นก่อนตัดสินใจติดโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน การศึกษาข้อดีและข้อจำกัดของการติดโซล่าเซลล์ให้ครบถ้วนทุกมุมมอง จะช่วยให้การตัดสินใจติดโซล่าเซลล์ของคุณง่ายขึ้น


ประโยชน์ และข้อดีของการติดโซล่าเซลล์

 1. การติดโซล่าเซลล์จะช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาว คืนเงินทุนได้ไวกว่าเดิม
  การติดตั้ง solar rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) จะช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากรัฐ ด้วยการหันมาใช้ไฟฟ้าจากการผลิตจากแผงโซล่าเซลล์แทน ซึ่งจะทำให้ค่าไฟลดลงทันทีตั้งแต่หลังติดตั้ง solar rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) ในปัจจุบันค่าอุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาถูกลง จึงทำให้งบประมาณการติดตั้ง solar rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) ลดลงตามไปด้วย ทำให้การคืนเงินทุนนั้นไวขึ้นกว่าเดิม มีความคุ้มค่าในการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณมาก จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึงหลักแสนต่อเดือน

 2. พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด
  ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่มีแสงอาทิตย์ยาวนานในตอนกลางวันตลอดทั้งปี จึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่จำกัด อีกทั้งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ยังสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภท และทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน, การเกษตร หรือการใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 3. การใช้พลังงานสะอาดช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น
  การติดโซล่าเซลล์นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยวิกฤตภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น เพราะไฟฟ้าจากภาครัฐที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ มีกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดภาวะเรือนกระจก และมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก เพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องปั่นไฟ แต่พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด เมื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ก็จะช่วยลดกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาครัฐ และช่วยลดปริมาณการสร้างโรงไฟฟ้าที่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมได้

 4. การอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้
  การติดโซล่าเซลล์ระบบ Off Grid สามารถผลิตกระแสไฟฟ้านำไปใช้ได้เลยทันที โดยไม่ต้องต่อกับการไฟฟ้าของภาครัฐ จึงเหมาะกับพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำกิจกรรมทางการเกษตรที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าได้

 5. การติดโซล่าเซลล์จะทำให้ใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างเสถียร และช่วยสร้างรายได้
  กระแสไฟฟ้าที่ได้จากการติดตั้ง solar rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) จะสามารถใช้ในบ้านเรือนได้อย่างเสถียร เนื่องจากไม่ต้องแย่งกระแสไฟฟ้ากับบ้านหลังอื่น ๆ ในละแวกใกล้เคียง สำหรับบ้านที่ประสบกับปัญหาไฟตกอยู่บ่อย ๆ จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้คงเหลือในแต่ละวัน ก็สามารถขายให้กับการไฟฟ้าของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสกระจายรายได้ให้กับประชาชน

 

ข้อจำกัดของการติดโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

 1. ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าควรมีความเหมาะสมกับการติดโซล่าเซลล์
  การติดโซล่าเซลล์นั้นเหมาะกับบ้าน หรืออาคารที่ใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณมาก ๆ ในตอนกลางวัน กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ระบบ On Grid ที่ได้รับความนิยมสูงสุด และคืนทุนได้ไวที่สุดนั้น จะไม่มีการเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ในตอนกลางคืน ฉะนั้นสำหรับบ้านที่ใช้ชีวิตนอกบ้านในตอนกลางวันเสียส่วนใหญ่ และกลับมาใช้ชีวิตในบ้านตอนกลางคืน ก็จะไม่คุ้มค่ากับการติดโซล่าเซลล์บ้าน

 2. การติดโซล่าเซลล์มีข้อจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่การติดตั้งที่เหมาะสม
  การติดตั้ง solar rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) ระบบโครงสร้างหลังคาของบ้าน หรืออาคารต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถวางเอียงได้องศาที่เหมาะสมกับการตั้งแผงโซล่าเซลล์ และมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการเดินระบบไฟฟ้า บริเวณที่จะติดแผงโซล่าเซลล์ควรเป็นพื้นที่โล่งที่จะไม่ถูกสิ่งใดบดบังแสงแดดตลอดทั้งวัน บ้านหรืออาคารที่ถูกตึกสูงใหญ่บดบังพื้นที่ หรือมีใบไม้ร่วงตกเยอะเป็นประจำ อาจไม่เหมาะกับการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ เพราะเงาของวัตถุต่าง ๆ จะบดบังแสงอาทิตย์ในทุก ๆ วัน ทำให้ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง อาจไม่คุ้มค่ากับการติดตั้ง solar rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์)

 3. การบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์อย่างเป็นประจำ
  การติดตั้ง solar rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) ควรหมั่นดูแล และตรวจสอบสภาพของแผงโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอ บางบ้าน หรืออาคารมีการเข้าถึงพื้นที่ทำความสะอาดได้ยาก ทำให้ขาดการดูแลในระยะยาวไป ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นประจำ อาจผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไม่เต็มที่ ทำให้การคืนทุนของการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์มีความล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้ข้อจำกัดของการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน ด้วยการประเมินพื้นที่จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการติดโซล่าเซลล์ ดังนั้นการตรวจสอบพื้นที่หน้างานจากทีมวิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยขบคิดหาทางออกที่ดี และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งบริษัทผลิตแผงโซล่าเซลล์จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสำรวจและประเมินพื้นที่หน้างาน ทั้งอาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคำนวณแผนการลงทุนติดโซล่าเซลล์ที่คุ้มค่าที่สุดให้กับเจ้าของบ้านได้

A SOLAR โรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ และบริษัทผลิตแผงโซล่าเซลล์ระดับชั้นนำ บริการรับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ติดโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมงานติดแผงโซล่าเซลล์ ราคามิตรภาพ งานบริการติดโซล่าเซลล์คุณภาพสูงที่ลูกค้าไว้ใจได้ บริษัทผลิตโซล่าเซลล์ A SOLAR บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดโซล่าเซลล์ พร้อมบริการสำรวจพื้นที่หน้างาน และคำนวณแผนการลงทุนให้ลูกค้าอย่างจริงใจ การบริการทุกขั้นตอนของเรา มาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์โดยเฉพาะเท่านั้น ติดโซล่าเซลล์รวดเร็ว มั่นใจ ลดค่าไฟตั้งแต่เดือนแรกกับ A SOLAR ติดต่อหาเราทันที เพื่อรับคำตอบที่ดีที่สุดของการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านของคุณ

สนใจบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สอบถามราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้าน
หรือพบกับ A Solar ได้แล้ววันนี้ที่ HomePro หรือ SCG Home สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย

โทร : 02-1088599
E-mail : asolar.cor@gmail.com