ชวนคำนวณงบประมาณเบื้องต้นในการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน

อยากติดโซล่าเซลล์บ้าน ต้องเตรียมงบเท่าไร ลองมาคำนวณงบประมาณกันก่อนดีกว่า!

โซล่าเซลล์บ้าน

การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมีโรงงานโซล่าเซลล์ และบริษัทผลิตโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้น ทำให้เราเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ง่ายขึ้นกว่าเดิม แต่หลายคนอาจอยากรู้ว่าหากต้องการติดตั้ง solar rooftop จะต้องใช้เงินเท่าไร ต้องลงทุนด้วยงบประมาณมากน้อยแค่ไหน ซึ่งคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟของเรา แต่การคำนวณเพื่อหาปริมาณการใช้ไฟ เพื่อหางบประมาณเบื้องต้นในการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านนั้น ซับซ้อนน้อยกว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน และมักจะใช้การคำนวณคร่าว ๆ เพื่อประเมินขนาดการติดโซล่าเซลล์ ตามวิธีที่เรานำมาฝาก

 

อยากติดโซล่าเซลล์ คำนวณงบประมาณเบื้องต้นอย่างไร?

ก่อนทำการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน เราต้องรู้พฤติกรรมการใช้ไฟของตัวเองก่อนว่าใน 1 วันบ้าน หรือที่อยู่อาศัยของเรานั้นใช้ไฟมากน้อยขนาดไหน โดยสามารถดูได้จากมิเตอร์ไฟ อาจใช้วิธีอ่านค่ามิเตอร์ในเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. (หรือเวลาอื่นหลังเลิกงาน) จากนั้นนำค่าทั้งสองค่ามาลบกัน เพื่อหาว่าช่วงกลางวันเราใช้ไฟทั้งหมดกี่หน่วย นอกจากนี้ยังสามารถดูจากบิลค่าไฟก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการติดโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าไฟช่วงเวลากลางวัน หรือต้องการติดโซล่าเซลล์ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

ส่วนข้อมูลเบื้องต้นที่เราต้องใช้ เพื่อการคำนวณหาความคุ้มค่าในการติดโซล่าเซลล์ ประกอบไปด้วยขนาดของกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในแต่ละวัน ปริมาณของแดด และระยะเวลาที่ใช้ผลิตแต่ละวัน ซึ่งจำนวนรับแสงแดดเต็มที่ในแต่ละวัน จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.5 ชั่วโมง/วัน นอกจากนี้ยังต้องนำอัตราค่าไฟฟ้าปกติ ซึ่งเป็นอัตราการคำนวณแบบก้าวหน้าขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของแต่ละบ้านมาคิดด้วย

ตัวอย่างการคำนวณราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้าน
การติดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด (On Grid) ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ มีค่าติดโซล่าเซลล์ประมาณ 140,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละพื้นที่ ) หากบ้านของเราใช้ไฟประมาณ 1,000 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นการใช้ไฟช่วงกลางวัน 500 หน่วย และอัตราค่าไฟประมาณหน่วยละ 4.5 บาท สามารถคำนวณได้ดังนี้

 1. คำนวณความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์
  แผงโซล่าเซลล์ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ (kWp.) x ระยะเวลาการผลิต/วัน = 2.2 x 4.5 = 9.9 หน่วย/วัน (หรือผลิตไฟฟ้าได้ 297 หน่วย/เดือน)

 2. คำนวณค่าไฟที่สามารถประหยัดลงได้ต่อเดือน
  จากตัวอย่างข้อมูลบ้านของเราต้องจ่ายค่าไฟประมาณเดือนละ 4,500 บาท หากติดโซล่าเซลล์จะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้เดือนละ 297 หน่วย ช่วยประหยัดค่าไฟไปได้ 297 x 4.5 = 1,336.5 บาทต่อเดือน (หรือประมาณ 16,038 บาท ต่อปี)

 3. คำนวณหาจุดคุ้มทุนจากการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน
  ราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้านประมาณ 140,000 บาท และเราสามารถประหยัดค่าไฟลงได้ประมาณ 16,038 บาทต่อปี = 140,000 / 16,038 = 8.7 ปี ดังนั้นจุดคุ้มทุนจากการติดโซล่าเซลล์ครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 9 ปี อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคำนวณในเบื้องต้นโดยที่ยังไม่รวมค่าความเสื่อม การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมแผงโซล่าเซลล์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการใช้งาน

ก่อนติดโซล่าเซลล์ต้องรู้อะไรบ้าง?

 1. รู้พฤติกรรมการใช้ไฟภายในบ้าน
  ก่อนตัดสินใจติดโซล่าเซลล์ เราต้องรู้พฤติกรรมการใช้ไฟภายในบ้าน ทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน เพื่อคำนวณหาขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับผู้อาศัยภายในบ้าน หากใช้ไฟช่วงกลางคืนมากกว่า การติดโซล่าเซลล์อาจจะยังไม่คุ้มเท่าไรนัก

 2. สอบถามค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกับบริษัทผลิตโซล่าเซลล์ผู้เชี่ยวชาญ
  เมื่อทราบพฤติกรรมการใช้ไฟของตัวเองแล้ว ควรปรึกษาเรื่องงบประมาณในการลงทุนกับบริษัทผลิตโซล่าเซลล์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคำนวณหาขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะกับบ้านของเรา คำนวณแผนการลงทุน และหาจุดคุ้มทุน จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาความคุ้มค่าที่สุด

 3. แจ้งขออนุญาตติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์
  รู้ไหมว่าก่อนติดโซล่าเซลล์บ้าน ต้องทำการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนด้วย โดยทางหน่วยงานจะพิจารณาว่าบ้านของเราสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ หากเราเลือกติดโซล่าเซลล์กับโรงงานโซล่าเซลล์ และบริษัทผลิตโซล่าเซลล์มืออาชีพ มักมีการอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ให้ด้วย

 4. โซล่าเซลล์ต้องการการดูแลรักษา
  แผงโซล่าเซลล์เองก็ต้องการการดูแลรักษาประจำวันเช่นกัน เพราะหากมีฝุ่นมาเกาะอาจทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงได้ ดังนั้นหลังติดโซล่าเซลล์บ้านแล้ว ต้องหมั่นดูแล และทำความสะอาดโซล่าเซลล์อยู่เป็นประจำ รวมถึงตรวจเช็กและซ่อมบำรุงเมื่อถึงเวลาด้วย

การติดโซล่าเซลล์เป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะนอกจากจะเป็นการนำพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดมาใช้แล้ว ยังเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า ช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยา แต่ก่อนทำการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านก็ต้องเลือกโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ และบริษัทผลิตโซล่าเซลล์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยคำนวณหาขนาด และราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้านที่เหมาะสมกับเราได้อย่างมืออาชีพ และจริงใจด้วย


เลือกติดโซล่าเซลล์สำหรับบ้าน และโรงงาน เลือก A SOLAR ดูแลครบทุกขั้นตอน
หากคุณกำลังมองหาโรงงานโซล่าเซลล์ หรือบริษัทผลิตโซล่าเซลล์แบบครบวงจรสำหรับบ้าน และติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน
A SOLAR พร้อมบริการสำรวจพื้นที่ และคำนวณแผนการลงทุนให้คุณอย่างจริงใจ ไม่ว่าจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เข้าถึงง่าย และสะดวกกว่าด้วยศูนย์บริการกว่า 10 สาขา คุณสามารถไว้วางใจได้ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้ง และการบำรุงรักษา บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาไม่แพง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ติดตั้งทันทีภายใน 24 ชั่วโมง และรับประกันอายุการใช้งานโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์ 25 ปี เสียแล้วเรายินดีเปลี่ยนใหม่ให้ทันที การันตีด้วยยอดติดตั้ง Solar Rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) สูงสุดในประเทศไทย กว่า 2,500 ไซต์ทั่วประเทศ

สนใจบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สอบถามราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้าน
หรือพบกับ A Solar ได้แล้ววันนี้ที่ HomePro หรือ SCG Home สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย

โทร : 02-1088599
E-mail : asolar.cor@gmail.com