ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซล่าเซลล์บ้าน

ทำความรู้จักกับโซล่าเซลล์บ้านแบบเข้าใจง่าย ๆ ข้อมูลที่มือใหม่ก็เข้าถึงได้

โซล่าเซลล์บ้าน

เมื่อพูดถึงโซล่าเซลล์ หลาย ๆ คนคงพอทราบว่ามันคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า และคนส่วนใหญ่ก็มักจะส่ายหน้ากับการอธิบายในเชิงเทคนิค ซึ่งมีคำศัพท์ทางวิชาการเกี่ยวกับวิศวกรรมทางไฟฟ้ามากมายที่อาจทำให้เราเข้าถึงได้ยาก และทำให้หมดความอยากที่จะศึกษาเพิ่มเติม วันนี้ A SOLAR ชวนมาทำความรู้จักกับโซล่าเซลล์แบบง่าย ๆ เน้นอธิบายด้วยภาษาชาวบ้าน เพื่อความรู้พื้นฐานแบบที่ใคร ๆ ก็เข้าใจได้กันเลย

โซล่าเซลล์กับชีวิตของเรา
พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด โลกของเราได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกดำรงอยู่ได้ รู้หรือไม่ว่ามนุษย์มีการนำโซล่าเซลล์มาประยุกต์ใช้นานกว่า 200 ปีแล้ว สิ่งใกล้ตัวที่สุดที่สังเกตได้ก็คือ ‘เครื่องคิดเลข’ เพราะเครื่องคิดเลขสามารถทำงานได้ด้วยการรับเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์เล็กๆ ที่ติดอยู่บนหน้าปัดตัวเครื่อง จะดีแค่ไหนหากโซล่าเซลล์สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้หันมาพึ่งพาพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งโซล่าเซลล์


หลักการทำงานอย่างเข้าใจง่ายที่สุดของโซล่าเซลล์คือ เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับแผงโซล่าเซลล์ อนุภาคที่อยู่โดยรอบแผงจะดูดกลืนแสงเหล่านั้นเข้าไป ประกอบกับการเชื่อมต่อระบบวงจรไว้รอแล้ว จึงทำให้สามารถแปลงพลังงานแสงที่ดูดกลืนเข้ามาให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าที่ได้รับมาให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าแบบสลับที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ จากนั้นจึงจะสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ได้ไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในบ้านของเรา

ประเภทของแผงโซล่าเซลล์
แผงโซล่าเซลล์ เป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีหน้าที่นำแสงมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ในปัจจุบันมีแผงโซล่าเซลล์อยู่ 3 ประเภท ได้แก่ Polycrystalline, Mono Full Cell และ Mono Half Cell

แผงโซล่าเซลล์แบบ Polycrystalline เป็นเทคโนโลยีเก่าที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ประเภท หากมองด้วยตาเปล่าจะสังเกตได้ว่าตัวแผงมีรอยผลึกเหลื่อม ไม่เรียบเงา ในปัจจุบันแผงประเภทนี้ไม่นิยมนำมาใช้งาน เนื่องจากในสถานการณ์ที่มีแสงแดดอ่อน แผงโซล่าเซลล์ประเภทนี้แทบจะไม่ดูดพลังงานเลย จึงมีการคิดค้นพัฒนาแผงโซล่าเซลล์แบบ Mono Full Cell ออกมาใช้ แต่ต่อมาแผงโซล่าเซลล์ประเภทนี้ก็ได้รับความนิยมน้อยลงเช่นกัน เพราะประสิทธิภาพการใช้งานยังไม่ดีพอ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของแผงถูกบดบังด้วยเงาของอาคาร หรือต้นไม้ ทั้งแผงจะแทบไม่ผลิตไฟฟ้าเลย

ปัจจุบันเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายคือ Mono Half Cell ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูง รับแสงต่อเนื่องแม้ในวันที่มีแสงแดดเพียงอ่อน ๆ และแม้บางส่วนของแผงจะถูกบดบังด้วยเงาต่าง ๆ ส่วนอื่นของแผงที่ไม่ถูกเงาบดบังก็ยังจะสามารถดูดรับแสง และผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ แผงโซล่าเซลล์แบบ Mono Half Cell จึงถูกจัดให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์ในปัจจุบัน

ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในปัจจุบันระบบโซล่าเซลล์ที่เราใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายมีอยู่ 3 ระบบคือ
ระบบโซล่าเซลล์ประเภท On grid, Off grid และ Hybrid ซึ่งมีความแตกต่างกันจากรูปแบบการนำกระแสไฟฟ้าไปใช้, การเก็บกระแสไฟฟ้า และความสามารถในการคืนกระแสไฟฟ้าให้กับภาครัฐ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งก็จะมีความแตกต่างกันด้วย โดยระบบโซล่าเซลล์ประเภท On grid จะใช้ไฟจากทั้งการไฟฟ้าควบคู่ไปกับการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ เมื่อผลิตแล้วจะต้องใช้เลย ไม่มีแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟ้าสำรองไว้ แต่จะสามารถขายไฟฟ้าคืนให้กับภาครัฐได้

ส่วนระบบโซล่าเซลล์ประเภท Off grid จะไม่พึ่งพาการไฟฟ้าเลย มีแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟ้าสำรองไว้ได้ และระบบโซล่าเซลล์แบบ Hybrid ก็จะเป็นการผสมผสานระหว่าง On Grid กับ Off Grif เข้าด้วยกัน มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า พร้อม ๆ กับมีแบตเตอรี่ที่กักเก็บไฟไว้ได้ สามารถดึงไฟฟ้ามาใช้ได้ในตอนกลางคืน แต่จะไม่สามารถขายคืนกระแสไฟฟ้าให้กับภาครัฐได้ ซึ่งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละประเภทต่างก็มีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน
อุปกรณ์พื้นฐานของชุดติดตั้งโซล่าเซลล์

เราได้ทราบหลักการทำงานของโซล่าเซลล์ที่เข้าใจง่ายที่สุดไปแล้ว และแน่นอนว่าอุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์หลัก ๆ ได้แก่ แผงโมดูลโซล่าเซลล์, ขายึดหรือฐานสำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์, สายดิน, กล่องรวมสาย, อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า, ตัวอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า และระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับกรณีไฟฟ้ามีอยู่มากเกินไปในระบบ หรือในกรณีไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเอง

ซึ่งหากต้องการติดตั้ง Solar Rooftop (หลังคาโซล่าเซลล์) ด้วยระบบ Off-grid จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้นอีกคือ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน, อุปกรณ์ควบคุมประจุแบตเตอรี่ และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่ เหล่านี้คืออุปกรณ์พื้นฐานสำคัญของชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ ก่อนงานติดตั้งเราควรตรวจสอบว่าทุกชิ้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน

คิดจะติดแผงโซล่าเซลล์ คิดถึง A SOLAR
โซล่าเซลล์กลายเป็นคำค้นหายอดนิยมในช่วงหลายปีให้หลังมานี้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนของประเทศไทย แทบทุกบ้านต้องประสบกับปัญหาค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นจนน่าใจหาย ค่าไฟฟ้ากลายเป็นภาระรายจ่ายก้อนโตในแต่ละเดือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้หลาย ๆ อุตสาหกรรมโรงงาน และครัวเรือนเริ่มมองหาทางเลือกที่จะช่วยแก้ไขปัญหา ลดค่าไฟในระยะยาว และ 'โซล่าเซลล์' ก็เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดสำหรับนวัตกรรมไฟฟ้าในยุคนี้

หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังสนใจอยากติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน หรือติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ด้วยระบบ Solar Rooftop ควรติดตั้งกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ซึ่งจะยาวนานมากถึง 25 ปี จึงจำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น ติดต่อ A SOLAR เพื่อรับคำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคามิตรภาพ เรายินดีให้ความรู้ พร้อมบริการสำรวจพื้นที่ และคำนวณแผนการลงทุนให้คุณอย่างจริงใจ A SOLAR อยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดการบริการแม้หลังการขาย เพื่อติดตามสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ

สนใจบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สอบถามราคาแผงโซล่าเซลล์สําหรับบ้าน
หรือพบกับ A Solar ได้แล้ววันนี้ที่ HomePro หรือ SCG Home สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย

โทร : 02-1088599
E-mail : asolar.cor@gmail.com