fbpx

A Solar corporation

Solar Innovation for your Innovative Life
สอบถอบถามศูนย์บริการและระบบโซล่าร์เซลล์ได้ที่ 091-2852855

เจาะลึกโครงการ “ โซล่าร์ภาคประชาชน ”์

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สร้างประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากมาย หนึ่งในนั้นคือการที่ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองได้แถมยังสามารถขายส่วนที่เหลือจากส่วนที่สามารถผลิตได้ในช่วงที่ไม่อยู่บ้านส่งไปขายให้รัฐฯ ทำให้ผู้บริโภคที่เคยจ่ายเงินเพื่อแลกกับไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวมีศักยภาพที่จะผลิตและขายไฟฟ้าไปได้พร้อมๆ กัน ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ปี 2562) ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่สนใจจะลงทุนติดตั้งหรือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอยู่แล้วสามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้าที่ใช้เองภายในบ้าน ได้กำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าประจำปี 2562 อยู่ที่ 1.68 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สูงสุดได้ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ต่อราย

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ ‘ โซล่ารูฟท็อป ภาคประชาชน ’

1. ผู้ที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า ประเภทที่บ้านอยู่อาศัย 2. มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าน้อยกว่า 10 kwp ต่อมิเตอร์ 3. การไฟฟ้าจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย ในระยะเวลารับซื้อส่วนเกิน 10 ปี 4. ยอดรวมทั้งโครงการไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ 5. COD ภายในปี 2562

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 2. เป็นผู้ที่มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าประเภทที่ 1 ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม่เกิน 10 KW ต่อครัวเรือน

วิธีการรับซื้อใช้ระบบ ‘ ใครยื่นก่อนได้ก่อน ’

ส่วนวิธีการรับซื้อจะใช้ระบบ ใครยื่นก่อนได้ก่อน (First come First serve) ผ่านระบบ Online ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Grid Code ในปัจจุบัน และจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ Online ของสำนักงาน กกพ. โดยจะยึดถือวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่กำหนดเป็นสำคัญ

ขั้นตอนในการดำเนินการ ประกอบด้วย

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะเริ่มกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-207-3599 หรือติดตามจากเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th และเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง 2 แห่ง 2. เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงและเว็บไซต์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562 3. ทยอยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 4. กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2562

ไทม์ไลน์การจัดซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชนจาก สำนักงาน กกพ.

1. ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเปิดลงทะเบียนและรับข้อเสนอโครงการ 2. ตั้งแต่มิถุนายนถึงสิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา 3. ภายใน ตุลาคม 2562 ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 4. ภายในปี 2562 ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

Location
19/19 Mo. 10, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani
Our hours
Monday-Saturday
time 08.00 - 17.00
Contact us
Tel : 091-2852855
Email : sales.amatasolar@gmail.com