fbpx

A Solar corporation

Solar Innovation for your Innovative Life
สอบถอบถามศูนย์บริการและระบบโซล่าร์เซลล์ได้ที่ 091-2852855

มาทำความรู้จัก ระบบออนกริดกันเถอะ!

On-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งจากการไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าระบบนี้จะมีแผงโซลาร์เซลล์สำหรับกำเนิดไฟฟ้าต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงจากไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับเพื่อต่อกับระบบไฟเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆร่วมกับระบบไฟของการไฟฟ้า On-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด จุดเด่นของระบบออนกริด สามารถลดค่าไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าฟรีเนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าฟรีลดค่าไฟฟ้าได้สำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟขนาดใหญ่ สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้โดยติดต่อการไฟฟ้าจะต้องสมัครและยื่นเอกสารพร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง

จุดด้อยของระบบออนกริด ระบบไฟจะไม่สามารถใช้งานกลางคืนได้กลางคืนจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าสำหรับตอนกลางวันหากไฟจากการไฟฟ้าดับลงอินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงานไปด้วย ถึงแม้ว่าแผงโซลาร์ยังสามารถผลิตไฟได้ก็ตามเพื่อป้องกันไฟย้อนไปดูดเจ้าหน้าที่ ที่กำลังซ่อมบำรุง การใช้งานระบบนี้จะใช้ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้งต้องมีพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเพื่อออกแบบกำลังการผลิตหาขนาดอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์สำหรับ On-grid System เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า

– แผงโซล่าร์เซลล์
– DC Distribution Box ประกอบด้วย DC Fuse , DC Surge Production, DC Breaker – Inverter
– AC Distribution Box ประกอบด้วย AC Surge Production, AC Breaker
– Smart Meter
– MDB Panel

ระบบนี้ไม่ต้องคำนึงว่า Load ในบ้านใช้งานมากน้อยเพียงใด ระบบไฟโซลาร์เซลล์จะช่วยลดค่าไฟลงบางส่วนเท่านั้นตามกำลังที่ผลิตได้หากใช้ไฟมากกว่าระบบโซลาร์ผลิตได้จะไปดึงไฟจากการไฟฟ้านำมาใช้ระบบนี้สามารถติดชุดใหญ่หรือชุดเล็กตามงบประมาณ แต่ควรคำนวณขนาดให้เหมาะสม อินเวอร์เตอร์แบบออนกริด จะทำงานเมื่อมีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์และมีไฟจากการไฟฟ้าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้าที่ได้มาใช้ฟรีตอนเย็นใกล้ค่ำโวลท์ของแผงโซลาร์จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อต่ำถึงเกณฑ์ที่กำหนดอินเวอร์เตอร์จะปิดตัวลงอัตโนมัติรอรุ่งเช้าของวันใหม่เมื่อมีแสงสว่างโวลท์ของแผงโซลาร์จะค่อยๆสูงขึ้นทำให้อินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง

Location
19/19 Mo. 10, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani
Our hours
Monday-Saturday
time 08.00 - 17.00
Contact us
Tel : 091-2852855
Email : sales.amatasolar@gmail.com