fbpx

A Solar corporation

Solar Innovation for your Innovative Life
สอบถอบถามศูนย์บริการและระบบโซล่าร์เซลล์ได้ที่ 091-2852855

ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ และการเลือกใช้งาน

ชนิดของแผ่นโซล่าเซลล์

หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ นั่นคือ แผ่นโซล่าเซลล์ หรือแผงโซล่าเซลล์ หรือ Solar Panelก็ตามแต่ ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดโดยที่ราคาถูกที่สุดและมีความทนทานและคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายและในปัจจุบันนั้นมีการผลิตแผ่นโซล่าเซลล์ออกมาหลายประเภทซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. Amorphous หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell หรือ a-Si)” ถือเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในพื้นที่มีอาจจะมีแสงแดดน้อยมีหมอกปกคลุมหรือมีฝนตกบ่อยเพราะมีความไวในการจับแสงดีมากแต่ราคาค่อนข้างแพงและมีความบอบบางมากไม่สามารถใช้ประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าแบบอื่นได้มากนัก 2. Crystallineนี่ คือแผ่นโซล่าเซลล์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมากที่สุดในบรรดาแผ่นโซล่าเซลล์ชนิดต่างๆสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีในพื้นที่ที่มีแดดจัดราคาไม่แพงมากนักสามารถซื้อหาได้ทั่วไปในท้องตลาด สามารถประยุกต์และต่อพ่วงกับอุปกรณ์ควบคุมและวงจรไฟฟ้าไห้หลากหลายมีความทนทานอายุการใช้งานยาวนานแต่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แดดน้อยหรือฝนตกชุกตลอดทั้งปีเพราะแผ่นโซล่าเซลล์แบบนี้มีไวในการจับแสงได้น้อย แผงโซล่าเซลล์ มี 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่

2.1 ผลึกเดี่ยวซิลิคอน (Mono Crystalline Silicon Solar Cell หรือ c-Si) แผงโซล่าเซลล์ชนิดที่ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือบางทีก็เรียกว่า single crystalline (single-Si) สังเกตุค่อนข้างง่ายกว่าชนิดอื่นเพราะจะเห็นแต่ละเซลล์ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุมและมีสีเข้มแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์นั้นเป็นชนิดที่ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเริ่มมาจากแท่งซิลิคอนทรงกระบอกอันเนื่องมาจากเกิดจากกระบวนการกวนให้ผลึกเกาะกันที่แกนกลางที่เรียกว่า Czochralski process จึงทำให้เกิดแท่งทรงกระบอกจากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมและลบมุมทั้งสี่ออกเพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช้วัตถุดิบโมโนซิลิคอนลงก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นอีกทีจึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์หน้าตาเป็นอย่างที่เห็นในแผงโซล่าเซลล์

2.2 ผลึกโพลีซิลิคอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell หรือ pc-Si) แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์เป็นแผงโซล่าเซลล์์ชนิดแรกที่ทำมาจากผลึกซิลิคอนโดยทั่วไปเรียกว่าโพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline,p-Si) แต่บางครั้งก็เรียกว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ (multi-crystalline,mc-Si) โดยในกระบวนการผลิตสามารถที่จะนำเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยมได้เลยก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบางอีกที จึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่มีการตัดมุมสีของแผงจะออกน้ำเงินไม่เข้มมาก

3. Super Amorphous นี่คือการประยุกต์เอาข้อดีของทั้งแผ่นโซล่าเซลล์แบบ Amorphous และ Crystalline มารวมกันทำให้ได้แผ่นโซล่าเซลล์ที่เรียกว่ามีความสามารในการรับแสงแดดที่ไวทั้งในที่แดดอ่อนหรือแดดจ้าจะฝนตกหรือมีหมอกมากก็ตามมีความยืดหยุ่นสูงไม่แตกหักง่ายสามารถม้วนหรืองอได้อีกทั้งยังง่ายในการติดตั้งอีกด้วยแต่เสียอยู่อย่างเดียวนั่นคือยังมีราคาแพง

การเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์

การเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์จึงต้องคำนึงถึง ลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของท้องถิ่นนั้นๆด้วยว่ามีแสงแดดที่มากเพียงพอหรือไม่หากเป็นถิ่นทุรกันดารตามป่าเขาในที่สูงมีหมอกปกคลุมมากมีฝนตกอยู่ตลอดทั้งปีที่มีแสงแดดน้อยก็ควรเลือกแผ่นโซล่าเซลล์ที่มีความไวในการรับแสงน้อยๆได้ดี แม้ว่าหลายๆหน่วยงานรัฐฯหรือเอกชนมีการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งเรื่องความรู้ ความเข้าใจของประโยชน์ของการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มากเพียงใด แต่การหันมาใช้และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนของประเทศไทยก็ยังถือว่าน้อยมากเนื่องจากต้นทุนในเรื่องอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อนทำให้ประชาชนทั่วไปยังลังเลในเรื่องนี้อยู่ในอนาคตเราคงหวังว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และการหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้นหากรัฐฯมีนโยบายที่สนับสนุนในเรื่องเงินทุนในการติดตั้งอุปกรณ์หรือบริษัทฯผู้ผลิตอุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นมีแนวทางในการลดราคาให้ถูกลงหรือสามารถผ่อนชำระได้ในระยะยาวประชาชนน่าจะหันมาสนใจกันมากขึ้นอย่างแน่นอน

Location
19/19 Mo. 10, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani
Our hours
Monday-Saturday
time 08.00 - 17.00
Contact us
Tel : 091-2852855
Email : sales.amatasolar@gmail.com